Norsk spillefilm som viser hvordan demenssykdommen kan eskalere og den smerte og fortvilelse de pårørende kan måtte oppleve.     
27 min.