VÅRT SYKEHJEM ER ET HUS FYLT MED TÅLMODIGHET, EMPATI OG MEDFØLELSE!