ET SYKEHJEM ER ET HUS SOM GIR TRYGGHET OG DER INGEN ER ALENE!