VÅRT SYKEHJEM ER ET HUS DER SYKE FÅR LINDRING OG TRØST!